O fondu 2019-08-20T21:09:02+01:00

OPĆI PODACI O PROJEKTU


Naziv projekta: Ulaganje u proizvodnju voćnih nadjeva

Korisnik: Tušak d.o.o., Smiljanska 17, 53000 Gospić, Hrvatska

Ukupan iznos projekta: 315.242,00 HRK

Iznos EU potpore: 201.492,00 HRK

Datum potpisa Ugovora o bespovratnim sredstvima: 08.11.2017.g.

Provedbeno tijelo 1: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Provedbeno tijelo 2: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: E-impuls

Europski strukturni i investicijski fondovi

Operativni program: Konkurentnost i kohezija

Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava: K.K.03.2.1.06.1870

 

OPĆI PODACI O PRIJAVITELJU


Identitet prijavitelja

Naziv prijavitelja: Tušak d.o.o.

OIB: 75685610464

Vrsta pravnog subjekta: Privatni profitni sektor

Obveznik PDV-a: Da

Poštanska adresa

Ulica i kućni broj: Smiljanska 17

Poštanski broj: 53000

Mjesto: Gospić

Država: Hrvatska

Broj telefona: +385 53 658 950

Broj telefaksa: +385 53 560 269

Email: danijel@tusak.hr

Internetska stranica: www.tusak.hr

Odgovorna osoba (voditelj institucije ili druga opunomoćena osoba)

Ime i prezime: Danijel Tušak

Funkcija: vlasnik i direktor

Broj telefona: +385 53 658 950

Broj telefaksa: +385 53 560 269

Email: prodaja@tusak.hr

KRATKI OPIS PROJEKTA


Svrha i opravdanost projekta

Projektom je planirano nabaviti opremu za uvođenje novog proizvodnog programa i provesti promidžbene aktivnosti koje nužno moraju pratiti proizvod.

Cilj projekta je pokretanje proizvodnje voćnih nadjeva za pekarsku industriju te uspješan plasman novih proizvoda na tržištu. Poduzeće se odlučilo na pokretanje novog proizvodnog procesa kako bi učvrstilo svoju poziciju na tržištu i smanjilo rizike i prijetnje u poslovanju. S obzirom na realna ograničenja u poslovanju s asortimanom pekarskih proizvoda (dnevni karakter proizvoda, zemljopisno područje na kojem djelujemo, gustoća naseljenosti, demografska kretanja, smanjenje veleprodajnog potencijala zbog ulaska velikih internacionalnih pekarskih tvornica koje plasiraju smrznuti kruh i peciva u nacionalne trgovačke lance) poduzeće je razradilo srednjoročnu strategiju poslovanja.

U strategiji su definirana 3 cilja za ostvarivanje stabilnosti poslovanja:

  1. Jače pozicioniranje proizvoda kroz vlastite maloprodajne kanale što se planira postići kreiranjem vizualnog identiteta i rekonstrukcijom postojećih vlastitih prodavaonica
  2. Smanjenje troškova proizvodnje
  3. Širenje proizvodnog asortimana i uvođenje novih proizvodnih procesa.

Širenjem proizvodnog asortimana, društvo će osigurati znatno veće tržište od dosadašnjeg koje je isključivo lokalnog karaktera te povećati poslovne prihode, smanjiti troškove u proizvodnji, te bolje iskoristiti postojeće proizvodne kapacitete što će utjecati i na zadržavanje postojećeg broja zaposlenih odnosno njegovo povećanje.

Poduzeće izvrsno poznaje potrebe tržišta i može u vrlo kratkom roku odgovoriti na nove zahtjeve i trendove u proizvodnji hrane. Društvo može u svakom trenutku testirati nove recepture u vlastitoj proizvodnji i maloprodaji te na temelju iskustva i povratnih informacija od kupca, raditi na poboljšanju postojećih ili uvođenju novih proizvoda.

Kratki opis na koji će način održivost rezultata projekta biti zajamčena nakon završetka projekta

Projekt se odnosi na diversifikaciju proizvodnog asortimana poduzeća čime se želi osigurati ulazak na veće ciljano tržište i smanjiti rizike postojećeg poslovanja (dnevni karakter proizvoda, niska gustoća naseljenosti na prostoru lokalnog tržišta, negativna demografska kretanja, smanjenje veleprodajnog potencijala zbog smrznutog kruha i peciva). S proizvodnim asortimanom gotovih pekarskih proizvoda poduzeće može poslovati samo na lokalnom tržištu. Poduzeće se već godinu dana priprema za ovaj iskorak. Obzirom na znanje i iskustvo stečeno u dugogodišnjem radu, te uvidom u situaciju na tržištu, 2015. godine poduzeće se odlučilo baviti i proizvodnjom voćnih nadjeva. Značaj te proizvodnje nije samo u prodaji distributerima sirovina za pekarstvo, već i u smanjenju troškova vlastite proizvodnje pekarskih proizvoda obzirom da su nadjevi koje je dotad poduzeće kupovalo od drugih proizvođača zamijenjeni vlastitima, te se na taj način došlo do jeftinijih i cjenovno konkurentnijih nadjevenih pekarskih proizvoda.

Poduzeću je odobrena i potpora Ministarstva poduzetništva iz programa SMEPASS II za „Razvoj novih proizvoda“. Potpora se odnosila na savjetodavne usluge (12 dana stručnjaka) i znanje dobiveno tijekom tog projekta iskoristit će se za izlazak na nova tržišta.

Ovim projektom se želi nastaviti proces diversifikacije proizvodnog programa. U 2017. Godini planira se proizvodnja cca 120 tona voćnih nadjeva i početak proizvodnje pekmeza. Uz prosječnu veleprodajnu cijenu od 8 kn/toni, ostvarit će se prihodi od 960.000 kn. Troškovi proizvodnje su: troškovi sirovina, plaće 4 radnika, ambalaža i amortizacija. Utjecaj na povećanje fiksnih troškova je minimalan.

Kroz proteklo vrijeme poduzeće je analiziralo tržište sirovina za pekarstvo te shvatilo da postoji značajan prostor za prodaju voćnih nadjeva za pekarsku industriju. Temeljem znanja o tehnologiji proizvodnje voćnih nadjeva i uvida u tržište, poduzeće smatra da bi ulaskom u proizvodnju voćnih nadjeva došlo do višestrukih pozitivnih učinaka.

Osim proizvodnje voćnih nadjeva, poduzeće planira u skoroj budućnosti kao dodatni asortiman uvesti i proizvodnju pekmeza i džemova od voćnih vrsta koje su tradicionalne za područje Like (šljiva bistrica, drijenak, šipak, bobičasto voće). Poduzeće već duži niz godina sudjeluje u planiranju revitalizacije poljoprivredne proizvodnje kao osnove za oporavak ruralnog područja Like (direktor poduzeća je predsjednik Lokalne akcijske grupe Lika). Zbog toga, poduzeće vidi svoj doprinos navedenom cilju kroz preradu lokalnih voćnih vrsta u obliku džemova i pekmeza te prodaju takvih proizvoda kroz vlastitu maloprodajnu mrežu te putem partnera s kojima poduzeće surađuje u prodaji pekarskih proizvoda s posebnim naglaskom na turizam. Na taj način će se razvijati vlastiti brend „deLIKAtessa“ i doprinijeti jačanju i boljoj vidljivosti regionalnog brenda „Lika Quality“.

Sažetak


Poduzeće Tušak d.o.o. se već 20 godina bavi pekarstvom i slastičarstvom, te ima dobar uvid u stanje tržišta voćnih nadjeva kao bitnih sirovina u tim industrijama. Zbog navedenog, te činjenice da Uprava poduzeća raspolaže znanjem za proizvodnju kvalitetnih voćnih nadjeva, poduzeće se odlučilo za ulaganje u postrojenje za preradu svježeg i smrznutog voća u voćne nadjeve. Gotovi proizvodi plasirat će se u početku na tržište Republike Hrvatske, zatim i šire regije. Također će se koristiti kao sirovina u dosadašnjoj proizvodnji imajući za rezultat konkurentnije pekarske i slastičarske proizvode.