Pravila privatnosti

Osobni podaci

Osobni podaci odnose se na detalje o osobnim ili činjeničnim svojstvima određene ili odredive osobe. Navedeno uključuje informacije poput imena, adrese, broja telefona i e-mail adrese.
Podaci koji se ne mogu nadovezati na određenu ili odredivu osobu – poput statističkih podataka – ne smatraju se osobnim podacima.

Ispitanik

Pojedinac čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, a koji posjećuje ili koristi našu internetsku stranicu.

Primjenjivi izvori prava za zaštitu podataka i obveza čuvanja tajnosti podataka TUŠAK d.o.o. upravlja podacima u skladu sa primjenjivim pravilima o obradi podataka, posebice u odnosu na Uredbu (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), kao i u odnosu na odgovarajuće odredbe Zakona o poštanskim uslugama.

Sigurnost podataka

Osobni podaci obrađuju se isključivo u sistemima koji su zaštićeni prikladnim mjerama zaštite.
Tušak d.o.o. će u skladu sa razvojem tehnoloških postignuća u najvećoj mogućoj mjeri prilagoditi sigurnost i mjere za zaštitu podataka.

Prava ispitanika

Tušak d.o.o. poštuje temeljna prava i slobode ispitanika. GDPR povećava pravo ispitanika na privatnost. Temeljem te Uredbe, imate pravo:

  • biti informirani o i imati pristup Vašim osobnim podacima koji su obrađeni (pravo na pristup sukladno čl. 15. GDPR-a)
  • ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka (pravo na ispravak sukladno čl. 16. GDPR-a)
  • ishoditi brisanje Vaših osobnih podataka (pravo na brisanje sukladno čl. 17. GDPR-a)
    ograničiti obradu (pravo na ograničenje obrade sukladno čl. 18. GDPR-a)
  • zaprimiti Vaše osobne podatke koji su nam pruženi (pravno na prenosivost podataka sukladno čl. 20. GDPR-a)
  • prigovoriti obradi podataka na temelju svoje posebne situacije koja se bazira na legitimnom interesu ili izvršenju zadataka u javnom interesu (pravo na prigovor sukladno čl. 21.)

sve pod pretpostavkom da su ispunjeni potrebni pravni preduvjeti.

Opoziv pristanka

Ukoliko želite koristiti svoja prava kao ispitanik, ili povući svoj izričit pristanak, molimo da pošaljete poruku na email adresu Tušak d.o.o. te navedete koje pravo želite koristiti kako bi Tušak d.o.o. mogao poduzeti nužne korake radi poštivanja Vaših prava.

Pravo na prigovor

Imate pravo predati prigovor nadležnom tijelu za zaštitu podataka ukoliko smatrate da su Vaša prava prekršena.

Kategorije podataka, svrha obrade osobnih podataka i pravni temelj
Prikupljanje, obrade i korištenje osobnih podataka
(1) Svaki puta kada korisnik pristupi internetskoj stranici, podaci se pohranjuju u tzv. log file (dnevnik rada). Privremeno se pohranjuju sljedeći specifični podaci:
IP broj osobnog računala s kojeg je postavljen upit
naziv domene
datum i vrijeme pristupa
HTTP kod odgovora
posjećene stranice
operativni sistem sa verzijom
preglednik sa verzijom
rezolucija ekrana
(2) Radi korištenja stranica moglo bi biti potrebno da serveri postave tzv. kolačiće, kojima se koriste tehnički administratori internetske stranice. Svaki posjetitelj može konfigurirati svoj preglednik tako da odbija kolačiće. Svi posjetitelji imaju pravo odbiti kolačiće. Osim ako korisnik ne da svoj pristanak, podaci o kolačićima neće se pohraniti na računalu posjetitelja. U tom slučaju, podaci pohranjeni u kolačićima neće se prenijeti. Funkcionalnost specifičnih dijelova internetske stranice mogla bi biti nedostupna ukoliko se onemoguće kolačići.
(3) Podaci iz dnevnika rada (engl. logfile) na anonimni način se analiziraju u statističke svrhe. Statistički izvještaji koriste se radi procjene korištenja internetskih stranica. Posebice se prikazuje raspored po kojem se posjećuju stranice te put napravljen između njih. Ovo se radi sa svrhom kako da se unaprijedi iskoristivost stranice.

Ova internetska stranica koristi Google Analytics, što je internetski servis za analizu tvrtke Google Inc. (“Google”). Google Analytics koristi tzv. “kolačiće”, tj. tekstualne datoteke koje se pohranjuju na Vaše računalo, što omogućava analizu Vašeg korištenja internetske stranice. Informacije o Vašem korištenju ove internetske stranice, a koje je generirao kolačić (uključujući Vašu IP adresu), šalju se Googleovom serveru u Sjedinjenim Američkim Državama te se tamo pohranjuju. Google koristi te informacije kako bi analizirao Vaše korištenje internetske stranice, sastavio izvještaj o aktivnosti na stranici za upravitelje stranice i kako bi izvršio druge usluge koje su povezane sa korištenjem internetske stranice.
Uz to, Google prosljeđuje te informacije trećim stranama, ukoliko je to pravno obvezno ili ako treća strana obrađuje te podatke u ime Googla. Google ni u kojem slučaju neće povezati Vašu IP adresu sa drugim podacima u Googlu. Možete izbjeći instalaciju kolačića ako prilagodite odgovarajuće postavke u softveru Vašeg preglednika; međutim, u tom slučaju moramo naglasiti da postoji mogućnost da nećete moći koristiti sve funkcije ove stranice u svom punom opsegu. Korištenjem ove internetske stranice pristajete da će Google obrađivati podatke koje prikupi o Vama na način kako je to gore opisano te u ranije navedene svrhe.

Skip to content